Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Soạn Sinh 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

1. Khái niệm

Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của 1 cá thể.

Phát triển ở thực vật có hoa được biểu hiện ở 3 quá trình liên quan:

- Sinh trưởng.

- Phân hóa tế bào và mô.

- Phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt).

2. Những nhân tố chi phối sự ra hoa

- Ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở TV Hạt kín chuyển từ giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh sản.

- Sự ra hoa của TV phụ thuộc vào tuổi cây, hoocmôn ra hoa và các yếu tố ngoại cảnh (nhiệt độ, quang chu kỳ)

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 36 về phát triển ở thực vật có hoa. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 143 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 143 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 143 SGK Sinh học 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa - Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Câu hỏi trang 145 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 145 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 145 SGK Sinh học 11 bài 36 với nội dung Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Bài 1 trang 146 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 146 SGK Sinh 11

Trả lời bài 1 trang 146 SGK Sinh 11 về chủ đề Phát triển ở thực vật có hoa với nội dung Phát triển của thực vật là gì?

Bài 2 trang 146 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 146 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 146 SGK Sinh 11 về chủ đề Phát triển ở thực vật có hoa với nội dung Lúc nào thì cây ra hoa?

Bài 3 trang 146 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 146 SGK Sinh 11

Trả lời bài 3 trang 146 SGK Sinh 11 với nội dung thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo yếu tố nào.

Bài 4 trang 146 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 146 SGK Sinh 11

Trả lời bài 4 trang 146 SGK Sinh 11 với nội dung Sắc tố nào tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật.