Bài 36 Hóa học 12 - Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

giải hóa học lớp 12 bài 36 sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc chi tiết trả lời các câu hỏi trang 163 sgk hóa lớp 12

Bài 2 trang 163 SGK hóa học 12

Bài 2 trang 163 SGK hóa học 12

Xem ngay đáp án bài 2 trang 163 SGK hóa học lớp 12 với câu hỏi sắt tây là loại sắt được phủ lên bề mặt kim loại nào?

X