Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Sinh học 6 bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

  • Giải Sinh 6
6

Soạn sinh 6 bài 35 phát tán của quả và hạt giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 115 SGK sinh học 6

Soạn sinh 6 bài 35 phát tán của quả và hạt giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 115 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 35

   Cùng việc hỗ trợ trả lời tốt các câu hỏi trang 115 sách giáo khoa, những hướng dẫn soạn Sinh 6 bài 35 của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Tham khảo...

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 35

Những kiến thức quan trọng bạn cần ghi nhớ:

Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chống hạn, chống rét, phải giao hạt đúng thời vụ.

Dưới đây là nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK Sinh 6 bài 48 trong phần Soạn Sinh 6 với chủ đề những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Soạn sinh 6 bài 35 trang 115

Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 115 sgk sinh 6 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời bài 3 sách giáo khoa trang 115 sinh học 6: thí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống

Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 115 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 115 sinh học lớp 6: Những điều kiện bên ngoài và bên trong cần cho hạt nảy mầm

Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 115 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 115 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 114 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 114 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 113 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 113 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu