Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Ôn tập lý thuyết Sinh 11 bài 34 sinh trưởng ở thực vật và hướng dẫn giải bài tập các câu hỏi trang 138 SGK Sinh Học lớp 11.

Tóm tắt lý thuyết bài 34 Sinh học lớp 11: Sinh trưởng ở thực vật

Khái niệm

Sinh trưởng của thực vật là quá trình gia tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào

Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Các mô phân sinh

  • Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
  • Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh thân, đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây 1 lá mầm)

Bảng so sánh các nhóm mô phân sinh khác nhau.

Phân loạiCó ở nhóm thực vậtVị trí phân bốChức năng
MPS đỉnh- 1 lá mầm
- 2 lá mầm
- Chồi đỉnh, nách
- Đỉnh rễ
- Giúp thân, rễ tăng chiều dài
MPS bên- 2 lá mầm- Ở thân, rễ- Giúp thân, rễ tăng đường kính
MPS lóng- 1 lá mầm- Mắt của thân- Giúp tăng chiều dài của thân

Sinh trưởng sơ cấp

  • Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm
  • Làm tăng chiều dài của thân và rễ
  • Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

Sinh trưởng thứ cấp

  • Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.
  • Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a. Các nhân tố bên trong

  • Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây

Ví dụ: Tốc độ sinh trưởng của cây tre nhanh hơn nhiều so với cây lim

  • Giai đoạn nảy mầm và cây con thì sinh trưởng nhanh, giai đoạn trưởng thành sinh trưởng chậm hơn.

b. Các nhân tố bên ngoài

  • Nhiệt độ, hàm lượng nước, ánh sáng, Ôxi, dinh dưỡng khoáng

Ví dụ: khi các yếu tố về điều kiện môi trường thuận lợi, dinh dưỡng khoáng đầy đủ thì cây sẽ lớn nhanh, còn nếu điều kiện bất lợi hoặc thiếu phân bón thì cây sẽ sinh trưởng chậm.

---------------------------------------------

Trên đây là những kiến thức lý thuyết về sinh trưởng ở thực vật. Phần tiếp theo, ĐọcTàiLiệu giới thiệu đến các bạn những hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11 bài 34 giúp bạn hoàn thành các bài Soạn Sinh 11.

Bài 1 trang 138 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 138 SGK Sinh 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 138 SGK Sinh 11 với nội dung trả lời câu hỏi Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Bài 2 trang 138 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 138 SGK Sinh 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 138 SGK Sinh 11 với nội dung trả lời câu hỏi Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Bài 3 trang 138 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 138 SGK Sinh 11

Hướng dẫn giải bài 3 trang 138 SGK Sinh 11 với nội dung trả lời câu hỏi sinh trưởng thứ cấp là gì.

Bài 4 trang 138 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 138 SGK Sinh 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 138 SGK Sinh 11 với nội dung những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

Bài 5 trang 138 SGK Sinh 11

Bài 5 trang 138 SGK Sinh 11

Hướng dẫn giải cài 5 trang 138 SGK Sinh 11 với chủ đề Sinh trưởng ở thực vật (sinh trưởng sơ cấp, thứ cấp)