Bài 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Bài 33 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 33 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải Bài 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 5 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

» Bài tập trước: Bài 32 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 17 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tính lần lượt các số bằng cách số sau bằng tổng của 2 số liền trước nó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8 gồm 6 số. Khi đó

Số thứ bảy là: 5 + 8 = 13;

Số thứ tám là: 8 + 13 = 21.

Số thứ chín là: 13 + 21 = 34;

Số thứ mười là: 21 + 34 = 55.

Vậy ta có dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

» Bài tập tiếp theo: Bài 34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 33 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top