Sinh học 6 bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Soạn sinh 6 bài 33 hạt và các bộ phận của hạt giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 109 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 33

   Nếu muốn trả lời tốt các câu hỏi trang 109 sách giáo khoa và nắm vững các kiến thức của bài hạt và các bộ phận của hạt thì đừng bỏ qua những hướng dẫn soạn Sinh 6 bài 33 đã được Đọc Tài Liệu biên soạn ở dưới đây...

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 33

Những kiến thức quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ:

- Hạt gồm 3 bộ phận chính:

+ Vỏ hạt

+ Phôi hạt gồm: lá mầm, thân mầm, chồi mầm và rễ mầm

+ Chất dự trữ

- Phân biệt hạt 2 lá mầm và hạt 1 lá mầm

Hạt phân chia thành 2 nhóm:

- Hạt của cây hai lá mầm: phôi của hạt có 2 lá mầm. Ví dụ: cây đỗ đen, cây lạc, cây bưởi, cây cam, cây mít…

- Hạt của cây một lá mầm: phôi của hạt có 1 lá mầm. Ví dụ: cây ngô, cây lúa, cây kê …

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 33 về Hạt và các bộ phận của hạt. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Bài tập trang 109 sgk Sinh học 6

Bài tập trang 109 sgk Sinh học 6

Đáp án bài tập trang 109 sgk Sinh học 6: Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm ?

Câu 3 trang 109 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 109 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 109 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 109 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 2 trang 109 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 109 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 109 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 109 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 1 trang 109 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 109 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 109 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 109 sinh học lớp 6: điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm