Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 7 trang 173 sgk Vật lí 10

Bài 7 trang 173 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 7 trang 173 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10 : Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt

X