Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Soạn Sinh 6 bài 31 thụ tinh kết quả và tạo hóa giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 104 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 31

   Muốn trả lời tốt các câu hỏi trang 104 nắm vững các kiến thức quan trọng của bài thụ tinh kết quả và tạo hóa thì bạn đừng bỏ qua những bài viết hướng dẫn soạn Sinh 6 bài 31 đã được Đọc Tài Liệu biên soạn ở dưới đây

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 31

Những kiến thức quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ:

   Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.

   Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

- Hình thành hạt: noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi

+ Tế bào hợp tử phân chia nhanh → phôi

+ Vỏ noãn → vỏ hạt 

+ Phần còn lại của noãn → vỏ hạt (chứa chất dự trữ cho hạt)

* Lưu ý: mỗi noãn được thụ tinh tạo thành 1 hạt → số hạt sẽ phụ thuộc vào số noãn được thụ tinh.

- Tạo quả:

+ Bầu nhụy biến đổi và phát triển thành quả chứa hạt

- Những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi.

- Tuy nhiên, 1 số ít loài cây, ở quả vẫn còn dấu tích của 1 số bộ phận như đài, vòi nhụy. Ví dụ: quả hồng, cà chua, lựu, chuối…

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 31 về Thụ tinh kết quả và tạo hóa. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 104 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 104 sinh học lớp 6: Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành

Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 104 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 104 sinh học lớp 6: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh