Bài 30: Ôn tập

Câu 17 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 17 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 17 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Câu 16 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 16 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 16 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Tại sao khi được cấp điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha quay được ?

Câu 15 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 15 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 15 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy trình bày nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha. Tại sao lại có hệ số biến áp pha và hệ số biến áp dây ?

Câu 14 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 14 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 14 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy trình bày cấu tạo của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng hộ ba pha. Giải thích tại sao lõi thép của máy biến áp và động cơ không được...

Câu 13 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 13 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 13 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở sao cho các đèn và điện trở làm việc định mức và công suất các pha bằng nhau

Câu 12 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 12 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 12 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy vẽ sơ đồ hệ thống điện quốc gia và cho biết ở Việt Nam hiện nay lưới điện có các cấp điện áp nào ?

Câu 10 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 10 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 10 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Làm thế nào để có thể truyền âm thanh đi xa được ? Muốn thu tín hiệu âm thanh của các đài phát thanh phái theo nguyên lí nào ?

Câu 9 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 9 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 9 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu nguyên lí phát và thu thông tin trong các hệ thống thông tin và viễn thông. Một máy tính muốn nhận thông tin từ trên mạng cần phải có thêm những thiết bị nào ?

Câu 8 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Câu 8 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha...

X