Bài 3 trang 8 tập bản đồ sử 9

Xuất bản: 08/05/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn làm bài 3 trang 8 tập bản đồ lịch sử 9, Điền những nội dung và kết quả của các giai đoạn phát triển cách mạng trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay…

Bài 3 trang 8 tập bản đồ sử 9: Em hãy điền những nội dung và kết quả của các giai đoạn phát triển cách mạng trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay vào bảng dưới đây

Kiến thức cần nắm vững

  • 1949 - 1950: Tiến hành khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên.
  • 1959 – 1978: Đất nước hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.
  • 1978 – đến nay: Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tham khảo thêm các kiến thức quan trọng và hướng dẫn soạn sử 9 bài 4

Đáp án bài 3 trang 8 tập bản đồ sử 9

Thời gianNội dung chínhKết quả
1949 – 1950

10 năm xây dựng chế độ mới:

Tiến hành khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên.

- Hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế.

- Kế hoạch 5 năm thu được nhiều thành tựu đánh kể, bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt.

- Địa vị Trung Quôc được khẳng định vững chắc.

1959 – 1978

Đất nước trong thời kì biến động:

- Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và phong trào “Đại nhảy vọt”.

- Cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản”.

Đất nước hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.
1978 – đến nayThực hiện công cuộc cải cách – mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Địa vị Trung Quốc được nâng cao.

Tham khảo thêm

bộ trắc nghiệm sử 9 bài 4 có đáp án

Hướng dẫn giải bài 3 trang 8 tập bản đồ sử 9

Trên đây là hướng dẫn giải bài 3 trang 8 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 4

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM