Bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận bình luận

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 72 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 2 phần soạn bài Thao tác lập luận bình luận chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Không chỉ nhận xét, đánh giá, người bình luận còn cần bàn bạc. Nhưng phải bàn bạc những gì? Hãy chọn các câu trả lời đúng trong những câu sau:

– Bàn về thái độm hành động, cách giải quyết cần có trước hiện tượng vừa được nhận xét, đánh giá.

– Bàn về những điều có thể rút ra khi liên hệ với thời đại, hoàn cảnh sống, lứa tuổi của mình và của những người đang nghe mình bình luận.

– Bàn về những ý nghĩa xa rộng hơn, sâu sắc hơn mà hiện tượng (vấn đề) được bình luận có thể gợi ra.

Trả lời bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Cách trả lời 1 - Ngắn gọn

Cả 3 câu trên đều đúng khi nói về bàn về vấn đề, hiện tượng nào đó.

Cách trả lời 2 - Đầy đủ

Không chỉ nhận xét, đánh giá, người bình luận còn cần bàn bạc. Khi tiếp tục luận bàn sâu rộng hơn, người bình luận có thể đề cập tới thái độ, hành động, cách giải quyết cần có trước hiện tượng vừa được nhận xét, đánh giá; cũng có thể bày tỏ những cảm nhận, nghĩ suy mà mình đã rút ra khi liên hệ với thời đại, hoàn cảnh sống, lứa tuổi của mình và của người đang lắng nghe mình bình luận. Nhưng sự bàn luận còn có tầm vóc lớn hơn, có giá trị cao hơn nữa nếu người bình luận có thể bàn thêm về những ý nghĩa xa rộng, sâu sắc và rủi ro nữa, mà hiện tượng đời sống được bình luận có thể gợi ra (như lời bàn được nêu trong mục II.3-SGK).

-/-

Các em vừa tham khảo một số cách trả lời bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn 11 tập 2 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em chuẩn bị bài và soạn bài Thao tác lập luận bình luận trong tuyển tập Soạn văn 11 tốt hơn trước khi đến lớp.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM