Bài 3 trang 65 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 65 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Đô-xtôi-ép-xki của X.Xvai-gơ

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 65 sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 phần soạn bài Đô-xtôi-ép-xki của X.Xvai-gơ chi tiết nhất.

Đề bài:

Từ câu “Cuối cùng, vào thời điểm…”, các hình ảnh so sánh, những ẩn dụ cho tới cuối đoạn trích đều quy tụ về một thế giới như thế nào? Qua đó, Xvai-gơ muốn nói lên những gì về sứ mạng, về tầm vóc của Đô-xtôi-ép-xki?

Trả lời bài 3 trang 65 SGK văn 12 tập 1

Để soạn bài Đô-xtôi-ép-xki của X.Xvai-gơ lớp 12 kì 1 tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 3 trang 65 trong phần nội dung Soạn văn 12 như sau:

Cách trả lời 1

Hiệu quả của các hình ảnh so sánh, biện pháp ẩn dụ: Tác phẩm… là rượu ngọt đếm cả ngày như trước đây đếm cái cọc của trại giam – quả đã được cứu thoát vỏ khô rụng xuống.

→ Tác dụng: Đây đều là những hình ảnh ẩn dụ, so sánh thuộc lĩnh vực tôn giáo. Mục đích muốn nâng lên thành hình ảnh vị thánh, một con người siêu phàm.

Cách trả lời 2

+ Biện pháp so sánh: "Tác phẩm ... là rượu ngọt" , "đếm các ngày như trước đây đếm cái cọc của trại giam", "trở về như một kẻ hành khất", "lời như sấm sét

+ Ẩn dụ: "quả đã được cứu thoát, vỏ khô rụng xuống", "thành phố ngàn tháp chuông"

=> Hình ảnh ẩn dụ, so sánh thuộc lĩnh vực tôn giáo. Mục đích muốn nâng lên thành hình ảnh vị thánh, một con người siêu phàm.

Cách trả lời 3

– Biện pháp so sánh:

+ “Tác phẩm… là rượu ngon”

+ “đếm các ngày như trước đây… như một kẻ hành khất”

+ “lời như sấm sét”

– Biện pháp ẩn dụ:

+ Quả đã được cứu thoát, vỏ khô rụng xuống

+ Thành phố ngàn tháp chuông

→ Hình ảnh ẩn dụ, so sánh thuộc lĩnh vực tôn giáo nhằm mục đích khẳng định Đô-xtoi-ép-xki là vị thánh, con người siêu phàm

-/-

Các em vừa tham khảo một số cách trả lời bài 3 trang 65 SGK ngữ văn 12 tập 1 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em chuẩn bị bài và soạn bài soạn bài soạn bài Đô-xtôi-ép-xki của X.Xvai-gơ.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM