Bài 3 trang 19 SGK Địa lí 6

Hướng dẫn giải bài 3 trang 19 sách giáo khoa Địa lí lớp 6 : quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của hai sườn núi ...
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của hai sườn núi ở hình 16, tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn?

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 19 SGK Địa lí lớp 6

Sườn nào có các đường đồng mức sát gần nhau, thì sườn ấy dốc hơn.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm: Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 19 sgk Địa lí 6

Tâm Phương (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM