Bài 3 trang 171 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 171 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 171 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 1 phần soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh:

Giới thiệu một phong trào của trường (hoặc của lớp) mình.

Gợi ý trả lời bài 3 trang 171 SGK văn 10 tập 1

Cách trình bày 1

a) Mở bài: Giới thiệu chung về phong trào.

b) Thân bài:

– Phong trào đã được phát động ở đâu và được hưởng ứng ra sao? (Tên người/cơ quan/tổ chức đầu tiên phát động phong trào? Ở đâu? Vì sao lại có phong trào này?…)

– Diễn biến của phong trào qua các năm.

– Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

c) Kết bài: Ý nghĩa của phong trào

Cách trình bày 2

MB: giới thiệu chung về phong trào ( là phong trào, lĩnh vực, địa điểm diễn ra

TB: Phong trào được phát động, hưởng ứng vì mục đích?

– Diễn biến của phong trào

– Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào

KB: Nêu ý nghĩa của phong trào

Cách trình bày 3

a. Mở bài

- Giới thiệu về lớp, về trường mình.

- Giới thiệu về các hoạt động nôi bật của lớp (của trường) mình. (Ví dụ: phong trào học tập, phong trào văn nghệ, phong trào thể dục - thể thao, ...).

b. Thân bài

- Nguyên nhân dẫn đến phong trào

- Diễn biến của phong trào

+ Bắt đầu

+ Phát triển

+ Kết quả

- Ý nghĩa của phong trào

c. Kết bài

- Khẳng định lại về sự tác động của phong trào trong lớp (trường)

- Những bài học rút ra từ phong trào

-/-

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 3 trang 171  SGK ngữ văn 10 tập 1 được Học Tốt biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh trong chương trình soạn văn 10 tốt hơn trước khi đến lớp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X