Bài 3 trang 142 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 142 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 142 sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập Hai phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài:

 Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách chữa các câu sau đây:

a) Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Trả lời bài 3 trang 142 SGK văn 6 tập 2

Cách trình bày 1

a) Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính.

  • Lỗi: thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ.
  • Cách sửa: thêm chủ ngữ và vị ngữ

Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính, một chú rùa nổi lên.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

  • Lỗi: thiếu chủ ngữ và vị ngữ:
  • Sửa lại: thêm chủ ngữ và vị ngữ:

Qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xầm của dân tộc ta. một dân tộc anh hùng, chúng ta đã bảo vệ vững chắc nền độc lập của mình.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những nầm tháng chiến tranh ác liệt.

  • Lỗi: thiếu chủ ngữ và vị ngữ
  • Sửa lại: thêm chủ ngữ và vị ngữ:

Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những nầm tháng chiến tranh ác, chúng ta đã dựng bia ghi công.

Cách trình bày 2

a) Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính.

- Lỗi: thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ.

- Cách sửa: thêm C - V: Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính, một chú rùa nổi lên.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

- Lỗi: thiếu C và V

- Sửa lại: Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm, dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

- Lỗi: thiếu C và V

- Sửa lại:..., chúng ta đã dựng bia ghi công.

Cách trình bày 3

- Cả 3 câu này đều là có chung 1 lỗi sai  đó là thiếu chủ ngữ và vị ngữ. Để câu trở thành câu hoàn chỉnh tư phải thêm vào câu bộ phận chủ người

- Chữa lại :

a) Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính, một cụ rùa từ dưới nổi lên.

b)

Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh…anh hùng, chúng ta đã bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước mình.

c) Nhằm ghi lại những chiến công…., chúng ta nên bảo vệ và gìn giữ cầu Long Biên.Nhằm ghi lại những chiến công…., chúng ta nên bảo vệ và gìn giữ cầu Long Biên.

---------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 3 trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo trong chương trình soạn văn 6 tốt hơn trước khi đến lớp

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM