Bài 3 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 137 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chỉ từ

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập một phần trả lời câu hỏi chỉ từ là gì?, soạn bài Chỉ từ chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Nghĩa của các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm nào khác với các trường hợp đã phân tích?

Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.

(Sự tích Hồ Gươm)

Trả lời bài 3 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Câu trả lời tham khảo

So sánh các từ ấy (hồi ấy), nọ (đêm nọ) với các từ đã phân tích ở trên, ta thấy:

– Giống nhau:

Cùng xác định vị trí của sự vật.

– Khác nhau:

  • Các từ: viên quan ấy, nhà nọ -> định vị sự vật trong không gian.
  • Các từ hồi ấy, đêm nọ -> định vị sự vật về thời gian.
Ghi nhớ: Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

-----------

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 3 trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị soạn bài Chỉ từ trong chương trình soạn văn 6 được tốt nhất trước khi tới lớp

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X