Bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Xuất bản: 12/05/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập viết văn bản

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 3 trang 136 sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 2 phần trả lời câu hỏi Luyện tập, soạn bài Luyện tập viết văn bản ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài: Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho đội bạn

Trả lời bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Mẫu biên bản 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN CỦA CHI ĐỘI 9… CHO CHI ĐỘI …

Thời gian: …h….p, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Văn phòng Đoàn, đội trường THCS…

Thành phần tham gia:

– Liên đội trưởng trường THCS…

– Chi đội trưởng chi đội … và chi đội…

1. Liên đội trưởng đánh giá kết quả trực tuần của chi đội 9…

– Tích cưc: làm trực tuần nhanh và đủ.

– Tiêu cực: có nhiều đội viên của chi đội trực tuần còn chưa đúng giờ

– …

2. Bản giao trực tuần cho chi đội…

– Bàn giao công việc tuần tới

– Bàn giao sổ trực tuần.

Buổi bàn giao kết thúc vào lúc … h… p

Liên đội trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chi đội trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản 2

TRƯỜNG THCS....

LỚP 9...

BIÊN BẢN BÀN GIAO TRỰC TUẦN

Bắt đầu lúc 10 giờ, ngày 15.1.20...

Thành phần tham dự: .............

Chủ tọa:.......

Thư kí:.........

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nêu yêu cầu và nội dung cuộc họp.

2. Khái quát công việc đã làm trong tuần

3. Bàn giao

4. Công việc cần thực hiện trong tuần tới

5. Ý kiến của đại diện chi đội 9B

6. Tổng kết cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút

Chủ tọa
(Kí và ghi rõ họ tên)
Thư kí
(Kí và ghi rõ họ tên)

---------------

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 3 trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị soạn bài Luyện tập viết văn bản trong chương trình soạn văn 9 được tốt nhất trước khi tới lớp

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM