Bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Xuất bản: 14/09/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi Từ mượn, soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Theo cảm nhận của em thì những từ mượn như săm, lốp (bếp) ga, xăng, phanh,... có gì khác so với những từ mượn như: a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-min,... ?

Trả lời bài 3 trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Để soạn bài Soạn bài Tổng kết về từ vựng tiếp theo tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trình bày khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 3 trang 136 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1 như sau:

Cách trình bày 1

- Từ mượn đã được Việt hoá hoàn toàn săm, lốp, ga, xăng, phanh...(có nghĩa như từ thuần Việt).

- Từ mượn chưa được Việt hoá hoàn toàn: a-xít, ti-vi, ra-đi-ô, vi-ta-min... (cấu tạo bởi nhiều âm tiết, mỗi âm tiết không có nghĩa, chỉ tạo âm thanh cho từ, có dấu gạch nối ở giữa).

Cách trình bày 2

Các từ săm, (bếp) ga, lốp,... là từ mượn nhưng đã được Việt hoá cao độ (chỉ còn một âm tiết), nó gần như đồng hoá vào vốn từ thuần Việt, còn các từ a- xít, ra-đi-ô, vi - ta-min,... còn khá rõ nguồn gốc ngoại lai ở hình thức âm thanh

Cách trình bày 3

- Nhóm 1: săm, lốp, ga, xăng, phanh... là những từ vay mượn nhưng đã được Việt hoá hoàn toàn.

- Nhóm 2: là những từ vay mượn còn giữ nhiều nét ngoại lai, chưa được Việt hoá hoàn toàn.

------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 3 trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trong chương trình soạn văn 9 tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM