Bài 3 trang 128 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 08/01/2020 - Tác giả:

Bài 3 trang 128 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 128 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 4

Đề bài

Rút gọn rồi tính:

a) \( \displaystyle\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);                       b) \( \displaystyle\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)                 c) \( \displaystyle\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Hướng dẫn

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được) rồi thực hiện phép cộng hai phân số đó.

Bài Giải

Cách giải 1

a) \( \displaystyle\frac{3}{15}+\frac{2}{5} = \frac{3:3}{15:3 }+\frac{2}{5}= \frac{1}{5}+\frac{2}{5}\) \(= \dfrac{3}{5}\)

b) \( \displaystyle\frac{4}{6}+\frac{18}{27}= \frac{4:2}{6:2} +\frac{18:9}{27:9} = \frac{2}{3}+\frac{2}{3}\) \(= \dfrac{4}{3}\)

c) \( \displaystyle\frac{15}{25}+\frac{6}{21} = \frac{15:5}{25:5} + \frac{6:3}{21:3} \) \( \displaystyle= \frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{25}\)

Cách giải 2

a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);

Ta thấy: \(15 : 3 = 5 \)\(3 : 3 = 1 \)nên chia cả tử và mẫu của  \(\frac{3}{15}\) cho 3.

Rút gọn : \(\frac{3}{15}= \frac{3:3}{15:3}=\frac{1}{5}\)

Cộng : \(\) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}= \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}\)

b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)

Rút gọn:

Ta thấy \(6 : 2 = 3; 4 : 2 = 2\) nên  chia cả tử và mẫu của  \(\frac{4}{6}\) cho 2.

\(\frac{4}{6}= \frac{4:2}{6:2}=\frac{2}{3}\);

Ta thấy \(18 : 9 = 2; 27 : 9 = 3\) nên  chia cả tử và mẫu của  \(\frac{18}{27}\) cho 9.

\(\frac{18}{27}= \frac{18:9}{27:9}=\frac{2}{3}\)

Cộng hai phân số:

\(\)  \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}= \frac{2 + 2}{3} = \frac{4}{3}\)

c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Rút gọn:

Ta thấy \(15 : 5 = 3; 25 : 5 = 5\) nên  chia cả tử và mẫu của  \(\frac{15}{25}\) cho 5.

\(\frac{15}{25}=\frac{15:5}{25:5}=\frac{3}{5}\);

Ta thấy \(6 : 3 = 2; 21 : 3 = 7\) nên  chia cả tử và mẫu của  \(\frac{6}{21}\) cho 3.

\(\frac{6}{21}=\frac{6:3}{21:3}=\frac{2}{7}\)

Hai phân số có mẫu số 5 khác 7, nên ta quy đồng về cũng mẫu rồi cộng.

Quy đồng mẫu số:

\(\frac{3}{5}=\frac{3×7}{5×7}=\frac{21}{35}\)

;

\(\frac{2}{7}=\frac{2×5}{7×5}=\frac{10}{35}\)

Cộng hai phân số có cùng mẫu là 35:

\(\) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}=\frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{25}\)

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 128 sgk Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 128 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM