Bài 3 trang 126 SGK Toán 4

Bài 3 trang 126 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 3 trang 126 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4

Đề bài

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\dfrac{2}{7}\) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ? 

Hướng dẫn

Số gạo cả hai ô tô chuyển được \(=\) số gạo ô tô thứ nhất chuyển được \(+\) số gạo ô tô thứ hai chuyển được.

Bài Giải

Cách giải 1

Ô tô thứ nhất chuyển được \(\frac{2}{7}\) số gạo trong kho.

Ô tô thứ hai chuyển được \(\frac{3}{7}\) số gạo trong kho.

Nên cả hai ô tô chuyển được số gạo trong kho là:

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} = \frac{2 + 3}{7} = \frac{5}{7}\) (số gạo trong kho).

Đáp số: \(\frac{5}{7}\) số gạo trong kho

Cách giải 2

Cả hai ô tô chuyển được số phần số gạo trong kho là:

           \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\) (số gạo trong kho)

                    Đáp số: \(\dfrac{5}{7}\) số gạo trong kho.

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 127 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 126 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 126 SGK Toán 4 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu