Bài 3 trang 125 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 03/02/2020 - Tác giả: Giangdh

Bài 3 trang 125 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 3 trang 125 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 3 trang 125 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 3 trang 125 SGK Hóa 8

Đề bài

Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Cách giải

Đổi số mol \({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = ?\,(mol)\)

Viết phương trình hóa học xảy ra:

2H2  +      O2  →             2H2O

Tính số mol H2 và O2  theo số mol của H2O

Đáp án

Bài làm cách 1

\(n_{H_2O}=\frac{m}{M}=\frac{1,8}{18}=0,1\ mol\)

- Phương trình hóa học:

\(2H_2+O_2\xrightarrow{t{}^\circ }2H_2O\)

- Theo phương trình hóa học ta có:

\(n_{H_2}=n_{H_2O}=0,1\ mol\\ n_{O_2}=\frac{1}{2}n_{H_2O}=0,05\ mol\)

Thể tích khí hiđro và oxi(đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8g nước là:

\(V_{H_2}=n\times 22,4=0,1\times 22,4=2,24\ lít\\ V_{O_2}=n\times 22,4=0,05\times 22,4=1,12\ lít \)

Bài làm cách 2

- Số mol nước tạo thành là:

\(n_{H_{2}O}\) = \(\dfrac{1,8}{18}\) = 0,1 (mol)

- Phương trình phản ứng:

2H2  +      O2  →             2H2O

2 mol        1 mol                 2 mol

0,1 mol←  0,05 mol ←     0,1 mol

- Thể tích khí hidro tham gia phản ứng:

V = 22,4 x 0,1 = 2,24 (lít)

- Thể tích khí oxi tham gia phản ứng:

V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít)

Ghi nhớ

- Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là khí hiđro và oxi, chúng đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi.

- Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100∘C, hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng, khí.

- Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, Ca,...) Tạo thành bazơ và hiđro ; tác dụng với một số bazơ như NaOH, KOH, Ca(OH)2; tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit.

»» Bài tiếp theo:: Bài 4 trang 125 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 3 trang 125 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM