Bài 3 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 114 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 114 sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 2 phần soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài

:

Theo anh (chị), phần mở bài cần đáp ứng yêu cầu gì trong quá trình tạo lập văn bản?

Trả lời bài 3 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Để soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 3 trang 114 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 như sau:

Cách trả lời 1

Mở bài thực hiện chức năng giới thiệu đề tài (đề làm văn), do đó cần nêu được xuất xứ của đề tài và phải thông báo chính xác, ngắn gọn đề tài, cách hành văn phải tạo được hứng thú cho người đọc.

Cách trả lời 2

- Thông báo chính xác, ngắn gọn về đề tài.

- Hướng người đọc (người nghe) vào đề một cách tự nhiên, gợi sự hứng thú với vấn đề được trình bày trong văn bản.

- Lời văn tự nhiên, chân thực, giản dị

Cách trả lời 3

1. Đặc điểm và yêu cầu của phần mở bài:

Mở bài cần đạt

– Dẫn dắt, trọng tâm, có giới hạn.

– Gây được chỳ ý của người đọc .

– Lời văn tự nhiên, chân thực, giản dị.

Mở bài nên tránh

– Dẫn ý không liên quan trọng tâm.

– Dẫn dắt vòng vo, không thoát ý.

– Sa vào chi Tiết cụ thể của phần thân bài.

2. Cách mở bài: Có hai cách mở bài

– Trực tiếp: đi thẳng vào vấn đề cần bàn.

– Gián tiếp: từ ý kiến hoặc đánh giá, Nhận xét của người khỏc đưa người đọc đến vấn đề cần bàn.

-/-

Các em vừa tham khảo một số cách trả lời bài 3 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 2 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em chuẩn bị bài và soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận tốt hơn trong chương trình soạn văn 12.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM