Bài 3

7

Soạn bài 3 Ngữ Văn lớp 7

Soạn bài Từ láy

Soạn bài Từ láy lớp 7 với hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 43 SGK Ngữ văn 7 tập 1 để các em hiểu thêm về các loại từ láy cũng như nghĩa của từ láy như thế nào

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Văn tự sự và miêu tả

Soạn bài viết bài tập làm văn số 1 lớp 7 với hướng dẫn chi tiết dàn ý các đề trang 44, 45 SGK Ngữ văn 7 tập 1 giúp các em có những bài văn hay nhất

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản lớp 7 với hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 46,47 SGK Ngữ văn 7 tập 1 để hiểu muốn tạo lập văn bản cần làm như thế nào?

Bài 1 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1 (đọc hiểu)

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Bài 2 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1 (đọc hiểu)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Bài 3 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Bài 4 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Bài 5 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Bài 6 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Bài 1 trang 36 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình
Back to top