Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng

Soạn bài Bạch tuộc sách Cánh diều

Soạn bài Bạch tuộc sách Cánh diều

Hướng dẫn chi tiết soạn bài Bạch tuộc, tìm hiểu nội dung văn bản Bạch tuộc qua việc trả lời các câu hỏi gợi ý và đọc hiểu SGK Ngữ văn 7 tập 1 Cánh diều

Soạn bài Chất làm gỉ Cánh diều

Soạn bài Chất làm gỉ Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Chất làm gỉ chi tiết, gợi ý tìm hiểu nội dung văn bản Chất làm gỉ qua việc trả lời các câu hỏi đọc hiểu trang 65 - 69 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Cánh diều

Soạn bài Nhật trình Sol 6 Cánh diều

Soạn bài Nhật trình Sol 6 Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Nhật trình Sol 6 chi tiết, gợi ý tìm hiểu nội dung văn bản Nhật trình Sol 6 qua việc trả lời các câu hỏi đọc hiểu trang 71 - 75 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Cánh diều