Bài 3: Giới thiệu về máy tính

Bài 5 trang 28 SGK Tin học 10

Bài 5 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 5 trang 28 Sách giáo khoa Tin học 10: thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra - tiết Giới thiệu về máy tính.

Bài 4 trang 28 SGK Tin học 10

Bài 4 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 4 trang 28 Sách giáo khoa Tin học 10: các khái niệm: Lệnh, chương trình, từ máy tiết Giới thiệu về máy tính.

Bài 3 trang 28 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 28 Sách giáo khoa Tin học 10: chức năng của từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Bài 2 trang 28 SGK Tin học 10

Bài 2 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 2 trang 28 Sách giáo khoa Tin học 10: sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính tiết Giới thiệu về máy tính.

Bài 1 trang 28 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 28 Sách giáo khoa Tin học 10: máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được không tiết Giới thiệu về máy tính.