Mục lục bài học

Bài 3: Công thức lượng giác

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 3: công thức lượng giác

Cách giải bài 8 trang 155 sgk đại số lớp 10

Rút gọn biểu thức có chứa công thức lượng giác ở mẫu số và cả tử số

Bài 7 trang 155 sgk Đại số 10

Xem hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 155 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10

Bài 6 trang 154 sgk Toán 10

Hướng dẫn làm bài 6 trang 154 sách giáo khoa toán đại số lớp 10

Bài 5 trang 154 sgk Đại số lớp 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 154 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10

Bài 4 trang 154 sgk đại số lớp 10

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 154 SGKđại số lớp 10

Đáp án bài 3 trang 154 sgk đại số lớp 10

Các em được thực hành các dạng bài rút gọn biểu thức lượng giác

Hướng dẫn giải bài 2 trang 154 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là các em được làm bài toán tính giá trị của biểu thức lượng giác dựa vào những điều đã được học

Bài 1 trang 153 SGK Toán Đại Số lớp 10

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 153 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu