Mục lục bài học

Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 3: dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 3 trang 94 sgk Đại Số lớp 10

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 94 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10 : Giải các bất phương trình.

Bài 2 trang 94 sgk Đại số 10

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 94 sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần đại số : Giải các bất phương trình bằng cách lập bảng xét dấu

Bài 1 trang 94 sgk Đại số 10

Giải bài tập 1 trang 94 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10 : Xét dấu các biểu thức (nhị thức bậc nhất).
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu