Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài 11 trang 60 sgk Hình học 10

Bài 11 trang 60 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài tập 11 trang 60 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 10 : Đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận

Bài 10 trang 60 sgk Hình học 10

Bài 10 trang 60 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài tập 10 trang 60 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 10 : Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m, từ P và Q thằng hàng với ...

Bài 9 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 9 trang 59 sgk Hình học 10

Giải bài tập 9 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Hình học : Cho hình bình hành ABCD có AB = a, BC = b, BD = m, AC = n. Chứng minh rằng ...

Bài 8 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 8 trang 59 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài tập 8 trang 59 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 10 : Tính góc A, cạnh b và c của tam giác ABC biết độ dài cạnh a, số đo góc B và C.

Bài 7 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 7 trang 59 sgk Hình học 10

Đáp án giải bài tập 7 trang 59 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 10 : Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết độ dài các cạnh của nó.

Bài 6 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 6 trang 59 sgk Hình học 10

Giải bài tập 6 trang 59 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 10 : Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm, tam giác có góc tù không?

Bài 5 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 5 trang 59 sgk Hình học 10

Chi tiết lời giải bài tập 5 trang 59 sgk Toán Hình học lớp 10 : Cho tam giác ABC, biết số đo góc A và hai cạnh AC, AB. Tính độ dài của cạnh BC.

Bài 4 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 4 trang 59 sgk Hình học 10

Giải bài tập 4 trang 59 sách giáo khoa Toán Hình lớp 10 : Tính diện tích S của tam giác khi biết số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

Bài 3 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 3 trang 59 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 59 sách giáo khoa Hình học lớp 10 : Biết số đo của cạnh và góc của một tam giác, tính số đo góc và cạnh còn lại của tam giác đó

Bài 2 trang 59 sgk Hình học 10

Bài 2 trang 59 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài 2 trang 59 sách giáo khoa Toán Hình lớp 10 : Tính số đo các góc của tam giác ABC biết độ dài các cạnh của tam giác.

X