Bài 3: Tích của vectơ với một số

Bài 7 trang 17 sgk Hình học 10

Bài 7 trang 17 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài 7 trang 17 sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần Hình học chương 1 : Tìm điểm M thỏa mãn những điều kiện của đầu bài đưa ra

X