Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Câu 3 trang 64 Lịch Sử 5

Câu 3 trang 64 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 3 bài 29 trang 64 sách giáo khoa lịch sử lớp 5 tiết học ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ 19 đến nay

Câu 2 trang 64 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 64 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 29 trang 64 sách giáo khoa lịch sử lớp 5 tiết học ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ 19 đến nay

Câu 1 trang 64 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 64 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 29 trang 64 sách giáo khoa lịch sử lớp 5 tiết học ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ 19 đến nay