Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Soạn Sinh 11 bài 27  Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 27 Sinh 11: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống

Đại diện: Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật có xương sống như cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú → Hệ thần kinh được bảo vệ bởi khung xương và hộp sọ.

Hệ thần kinh trung ương:

- Trong quá trình tiến hoá của hệ thần kinh ở động vật, một số rất lớn các tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống nằm ở phía lưng của con vật để tạo thành hệ thần kinh trung ương.

- Hệ thần kinh trung ương ở động vật có hệ thần kinh dạng ống phân hoá thành hai bộ phận não bộ và tuỷ sống

- Hệ thần kinh ngoại biên: gồm hạch thần kinh và dây thần kinh

Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống

- Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ(tiếp nhận và trả lời các kích thích)

- Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống gồm phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

- Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 27 về Cảm ứng ở động vật (tiếp theo). Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Sinh 11: Nghiên cứu hình 27. 1 sau đó điền tên các bộ phận của hệ thần kinh ống vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Câu 1 trang 113 SGK Sinh học 11

Câu 1 trang 113 SGK Sinh học 11

Câu 1 trang 113 SGK Sinh học 11: Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Câu 2 trang 113 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 113 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 113 SGK Sinh học 11: Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Câu 3 trang 113 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 113 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 113 SGK Sinh học 11. Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.