Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất