Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài C10 trang 82 sgk Vật lí 6

Bài C10 trang 82 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi C10 trang 82 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối?

X