Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

11

Hướng dẫn làm bài 26: khúc xạ ánh sáng

Bài 9 trang 167 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 9 trang 167 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 về bài toán tính góc tới khi một tia sáng truyền tới hình lập phương trong suốt

Bài 8 trang 167 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 8 trang 167 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 về bài toán tính chiều sâu của nước khi chiếu ánh sáng vào một chiếc bình

Bài 7 trang 166 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 về bài toán tính góc khúc xạ khi tia sáng truyền tới 2 môi trường khác nhau

Bài 6 trang 166 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 6 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 5 trang 166 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 5 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 4 trang 166 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 4 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 3 trang 166 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 3 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 2 trang 166 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 2 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 1 trang 166 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 166 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Trả lời câu hỏi C1, C2, C3 bài 26 SGK Vật lý 11

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài 26 khúc xạ ánh sáng, giải câu C1, C2, C3 trang 164 sách giáo khoa Vật lí lớp 11
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu