Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm trống ở bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng thành phần thổ nhưỡng sau