Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Bài C1 trang 78 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 78 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn cách giải bài C1 trang 78 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Băng phiến bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ nào ?

X