Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu 3 trang 102 sgk công nghệ lớp 12

Câu 3 trang 102 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 102 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng....