Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài C1 trang 76 SGK Vật lí 6

Bài C1 trang 76 SGK Vật lí 6

Đáp án câu hỏi bài tập C1 trang 76 sách giáo khoa Vật lí 6 : Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào ?

X