Bài 24

Dưới đây là hướng dẫn soạn văn 8 bài 24: Trả lời các câu hỏi luyện tập tại bài 24 SGK môn Ngữ Văn lớp 8 tập 2 giúp các em học sinh tham khảo.

Soạn bài Nước Đại Việt ta

Soạn bài Nước Đại Việt ta

Hướng dẫn soạn bài Nước Đại Việt ta giúp em nắm vững kiến thức, trả lời câu hỏi đọc hiểu và luyện tập trang 66 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Soạn bài Hành động nói (tiếp theo)

Soạn bài Hành động nói (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài Hành động nói (tiếp theo) ngắn gọn, gợi ý trả lời câu hỏi bài tập luyện tập trang 70 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 tập 2

Soạn bài Ôn tập về luận điểm

Soạn bài Ôn tập về luận điểm

Hướng dẫn soạn bài Ôn tập về luận điểm ngắn gọn và trả lời các câu hỏi bài tập luyện tập trang 73 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 2.