Sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Soạn sinh học 9 bài 24 đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 71 SGK Sinh học 9.

Sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Bạn muốn trả lời tốt các câu hỏi trang 71 sách giáo khoanắm vững các kiến thức bài học Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) thì đừng bỏ qua tài liệu sinh học 9 bài 24 này/

Cùng tham khảo...

Kiến thức cơ bản sinh 9 bài 24

Những kiến thức bạn cần ghi nhớ:

1. Trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (nhiều hơn 2n) được gọi là hiện tượng da bội hóa và tạo ra thể da bội.

2. Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội nên số lượng ADN cũng tăng tương ứng, làm cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn, dẫn tới kích thước tế bào của thể da bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.

3. Hiện tượng đa bội khá phổ biến ở thực vật và đã được ứng dụng có hiệu quả trong chọn giống cây trồng.

Bài 3 trang 71 sgk Sinh học 9

Bài 3 trang 71 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn giải bài 3 trang 71 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Những dấu hiệu nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường ...