Bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Bài 22 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 22 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 22 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 4 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số phần tử của một tập hợp. tập hợp con khác.

Đề bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là \(0, 2, 4, 6, 8\); số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là \(1, 3, 5, 7, 9.\) Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau \(2\) đơn vị.

a) Viết tập hợp \(C\) các số chẵn nhỏ hơn \(10.\)

b) Viết tập hợp \(L\) các số lẻ lớn hơn \(10\) nhưng nhỏ hơn \(20.\)

c) Viết tập hợp \(A\) ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là \(18.\)

d) Viết tập hợp \(B\) bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là \(31.\)

» Bài tập trước: Bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Viết các tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Tập hợp \(C\) gồm các số chẵn nhỏ hơn \(10\) nên \(C = \{0; 2; 4; 6; 8\}\).               

b) Tập hợp \(L\) các số lẻ lớn hơn \(10\) nhưng nhỏ hơn \(20\) nên \(L = \{ 11; 13; 15; 17; 19\}\).

c) Số chẵn liền sau số \(18\) là số \(20.\) Số chẵn liền sau số \(20\) là số \(22.\)

Nên tập hợp \( A = \{18; 20; 22\}\)

d) Tập hợp \(B\) bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là \(31\) nên \(B = \{25; 27; 29; 31\}\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 22 trang 14 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top