Bài 22 : Ngẫu lực

Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10

Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 118 sgk vật lí lớp 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước.

X