Sinh học 9 bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Soạn sinh học 9 bài 22 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 66 SGK Sinh học 9.

Sinh học 9 bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 bài 22 trang 66 SGK giúp bạn trả lời tốt các câu hỏinắm vững những kiến thức quan trọng về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Tham khảo...

1. Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

2. Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST.

3. Đột biến cấu trúc NST thường có hại, nhưng cũng có trường hợp có lợi.

Bài 3 trang 66 SGK Sinh 9

Bài 3 trang 66 SGK Sinh 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 66 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật?

Bài 2 trang 66 sgk Sinh học 9

Bài 2 trang 66 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 66 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Những nguyên nhân gây ra biến đổi cấu trúc NST ?

Bài 1 trang 66 sgk Sinh học 9

Bài 1 trang 66 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 66 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Khái niệm đột biến cấu trúc NST và một số dạng đột biến.