Bài 22 Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất của kim loại

giải hóa học lớp 12 bài 22 luyện tập: tính chất của kim loại chi tiết trả lời các câu hỏi trang 100 và 101 sgk hóa học lớp 12

Bài 10 trang 101 sgk Hóa học 12

Bài 10 trang 101 sgk Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 10 trang 101 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 : Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 ...

Bài 9 trang 101 sgk Hóa học 12

Bài 9 trang 101 sgk Hóa học 12

Giải bài 9 trang 101 sách giáo khoa Hóa học 12 : Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết được kim loại nào ?

Bài 8 trang 101 sgk Hóa học 12

Bài 8 trang 101 sgk Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 8 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2 ...

Bài 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Gợi ý cách giải bài tập 7 trang 101 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 : Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại ...

Bài 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 12

Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 12

Giải bài tập 5 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy ...

Bài 4 trang 100 sgk Hóa học 12

Bài 4 trang 100 sgk Hóa học 12

Đáp án bài tập 4 trang 100 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học...

Bài 3 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài 3 trang 100 SGK Hóa học 12

Đáp án bài 3 trang 100 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 : Sự khác nhau về độ dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại khác nhau quyết định bởi ...

Bài 1 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài 1 trang 100 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 100 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Ion nào có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất ?

Bài 2 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài 2 trang 100 SGK Hóa học 12

Đáp án bài tập 2 trang 100 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại.

X