Bài 21 trang 17 SGK Toán 8 tập 2

Bài 21 trang 17 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 21 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 21 trang 17 SGK Toán 8 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 4 chương 3 phần đại số về phương trình tích đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 21 trang 17 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \((3x - 2)(4x + 5) = 0\)

b) \((2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0\)

c) \(\left( {4x + 2} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) = 0\)

d) \((2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0\)

» Bài tập trướcBài 20 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

\(A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 21 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\eqalign{ & a)\,\,\left( {3x - 2} \right)\left( {4x + 5} \right) = 0 \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 3x - 2 = 0 \hfill \cr 4x + 5 = 0 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 3x = 2 \hfill \cr 4x = - 5 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = \dfrac{2}{3} \hfill \cr x = \dfrac{-5}{4} \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S =  \left \{ \dfrac{2}{3};\dfrac{-5}{4} \right \}.\)

\(\eqalign{ & b)\,\,\left( {2,3x - 6,9} \right)\left( {0,1x + 2} \right) = 0 \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2,3x - 6,9 = 0 \hfill \cr 0,1x + 2 = 0 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2,3x = 6,9 \hfill \cr 0,1x = - 2 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = 6,9:2,3 \hfill \cr x = \left( { - 2} \right):0,1 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = 3 \hfill \cr x = - 20 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm \(S = \{3;-20\}\)

c)

\({x^2} \ge 0\) với mọi \(x \in\mathbb R.\)

Do đó \({x^2} + 1 \ge 1 \)với mọi \(x \in\mathbb R\)

\(\eqalign{ & \left( {4x + 2} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) = 0 \cr & \Leftrightarrow 4x + 2 = 0\,\,(\text{Vì } {x^2} + 1\ge 1 ) \cr & \Leftrightarrow 4x = - 2 \cr & \Leftrightarrow x = \left( { - 2} \right):4 \cr & \Leftrightarrow x = {{ - 1} \over 2} \cr} \)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm \(S =  \left \{ \dfrac{-1}{2} \right \}.\)

\(\eqalign{ & d)\,\,\left( {2x + 7} \right)\left( {x - 5} \right)\left( {5x + 1} \right) = 0 \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2x + 7 = 0 \hfill \cr x - 5 = 0 \hfill \cr 5x + 1 = 0 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2x = - 7 \hfill \cr x = 5 \hfill \cr 5x = - 1 \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = \dfrac{{ - 7}}{2} \hfill \cr x = 5 \hfill \cr x = \dfrac{{ - 1}}{5} \hfill \cr} \right. \cr} \)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X