Bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Bài 21 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 21 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 21 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 4 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số phần tử của một tập hợp. tập hợp con khác.

Đề bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Tập hợp A = {8; 9; 10;...; 20} có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b - a + 1 phần tử. Hãy tính số phần tử của tập hợp sau: B = {10; 11; 12;....; 99}

» Bài tập trước: Bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b - a + 1 phần tử. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Số phần tử của tập hợp B là 99 - 10 + 1 = 90 (phần tử)

» Bài tập tiếp theo: Bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 21 trang 14 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top