Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 21: Quang hợp

6

Hướng dẫn làm bài 21: quang hợp

Đáp án câu hỏi: Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Hướng dẫn trả lời bài 3 trang 70 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Trả lời câu hỏi 2 trang 70 sgk sinh học 6

Đáp án câu hỏi: Vì sao người ta thường thả thêm các loại rong vào bể nuôi cá cảnh?

Giải câu 1 trang 70 sgk sinh học 6: Lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 70 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Đáp án câu hỏi trang 70sgk sinh 6: Thảo luận kết quả thí nghiệm cành rong trong cốc nước.

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi trang 70 sách giáo khoa sinh học 6

Trả lời câu hỏi trang 69 sgk sinhh 6: Thảo luận việc bịt lá bằng giấy đen.

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 69 sách giáo khoa sinh học 6
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu