Sinh học 9 bài 21: Đột biến gen

Soạn sinh học 9 bài 21 đột biến gen giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 64 SGK Sinh học 9.

Sinh học 9 bài 21: Đột biến gen

Qua tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 bài 21 trang 64 SGK, không chỉ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trong sách khoa mà còn nắm vững các kiến thức về Đột biến gen đã được học.

Cùng xem ngay...

1. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, do ảnh hưởng phức tạp của mỗi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN xác định một cách tự nhiên hoặc do con người gây ra. Đột biến gen thường liên quan đến một cặp nucleotit.

2. Đột biến gen có thể có hại hoặc có lợi cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Câu 3 trang 64 sgk Sinh học 9

Câu 3 trang 64 sgk Sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 64 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra

Câu 2 trang 64 SGK Sinh học 9

Câu 2 trang 64 SGK Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 64 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?

Câu 1 trang 64 sgk Sinh học 9

Câu 1 trang 64 sgk Sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 64 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Khái niệm về đột biến gen và một số ví dụ về đột biến gen.