Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 76 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Lựa chọn trong SGK Địa lí 8 hai ảnh về hoạt động nông nghiệp, hai ảnh cề công nghiệp hoặc về cảnh của châu Á, chi biết thể hiện cảnh quan gì?