Bài 21 Hóa học 12 - Điều chế kim loại

giải hóa học lớp 12 bài 21 điều chế kim loại chi tiết trả lời các câu hỏi trang 98 sgk môn hóa học lớp 12

Bài 5 trang 98 sgk Hóa học 12

Bài 5 trang 98 sgk Hóa học 12

Hướng dẫn cách giải bài tập 5 trang 98 sách giáo khoa Hóa học 12 : Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II ...

Bài 3 trang 98 sgk Hóa học 12

Bài 3 trang 98 sgk Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 98 sách giáo khoa môn Hóa học 12 : Hàm lượng các nguyên tố Fe và Si trong quặng là ...

Bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12

Bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 98 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Điều chế các kim loại tương ứng từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3

Bài 1 trang 98 sgk Hóa học 12

Bài 1 trang 98 sgk Hóa học 12

Đáp án bài tập 1 trang 98 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Trình bày cách để điều chế Ca từ CaCO3, điều chế Cu từ CuSO4.

X